PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenie przysięgłe to specjalnego rodzaju tłumaczenie, wykonywane lub uwierzytelniane pieczęcią przez tłumacza przysięgłego, który zostaje nim na mocy mianowania przez Ministra Sprawiedliwości i staje się osobą zaufania publicznego. Pieczęć, którą dysponuje tłumacz przysięgły jest specjalną pieczęcią wydaną mu na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Mennicę Państwową.

Tłumaczenia przysięgłe to dokumenty akceptowane w urzędach, sądach, podczas przetargów. Niejednokrotnie jest to warunek konieczny do zaakceptowania ich ważności przy składaniu ich w większości polskich urzędów.

Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), która określa podstawowe zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych. Poniżej prezentuję najważniejsze z nich:

  • Teksty przeznaczone do tłumaczenia przysięgłego powinny zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, jeżeli zostanie dostarczona kopia lub skan, tłumacz jest obowiązany umieścić informację, że tłumaczył z kopii.
  • Jedna strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami wg. wskazań edytora tekstu.
  • Uwierzytelnienie już przetłumaczonego tekstu kosztuje 50% stawki.
  • Tłumaczenie przysięgłe zawsze jest w postaci wydruku opatrzonego pieczęcią i dlatego musi zostać przekazane Klientowi pocztą kurierską, zwykłą, lub zostaje odebrane osobiście.
  • Każde tłumaczenie przysięgłe zawiera datę i numer repertorium, jak i wspomnianą już pieczęć.

Więcej informacji o tłumaczeniach lub tłumaczach przysięgłych możecie Państwo uzyskać na stronach Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych www.tepis.org.pl