OFERTA

Oferuję Państwu tłumaczenia pisemne i ustne. Oba rodzaje tłumaczeń są możliwe do realizacji zarówno w trybie zwykłym, jak i przysięgłym.
Aby dowiedzieć się więcej o każdym rodzaju, proszę kliknąć właściwy obrazek poniżej lub wybrać właściwą opcję z rozwijanego menu OFERTA u góry.