CENNIK

TŁUMACZENIA PISEMNE

tryb zwykły
cena za 1 str. obliczeniową
tryb ekspresowy
cena za 1 str. obliczeniową
netto netto
Na język polski 50 zł 60 zł
Na język angielski 50 zł 60 zł

UWAGA! Każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna. Każdy dokument rozliczany jest osobno.

Podane kwoty są cenami za jedną stronę tłumaczenia.
W przypadku tłumaczeń zwykłych strona obliczeniowa wynosi 1800 znaków ze spacjami (do obliczania znaków używam funkcji “statystyka wyrazów” w zakładce “narzędzia” programu Microsoft Word). W przypadku tłumaczeń przysięgłych, strona obliczeniowa wynosi 1125 znaków ze spacjami.

Tryb zwykły oznacza do 6 stron tłumaczenia dziennie lub wykonanie tłumaczenia najszybciej na 3 dzień roboczy.

Tryb ekspresowy oznacza od 6 do 10 stron dziennie lub wykonanie tłumaczenia na dzień, w którym zostało zgłoszone lub na rano następnego dnia, jeśli zostało zgłoszone po godzinie 15:00 poprzedniego dnia.

 TŁUMACZENIA USTNE

Koszt jednej godziny tłumaczenia wynosi 150 zł netto.

Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem).

W wypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient jest odpowiedzialny za zorganizowanie wyjazdu dla tłumacza i ponosi koszty jego przejazdu, zakwaterowania i posiłków na miejscu tłumaczenia.

UWAGA! Każda rozpoczęta godzina jest rozliczana jako cała godzina.

Proszę o dostarczenie materiałów przed spodziewanym wydarzeniem w celu zaznajomienia się z terminologią.