CENNIK

TŁUMACZENIA PISEMNE

tryb zwykły
cena za 1 str. obliczeniową
tryb ekspresowy
cena za 1 str. obliczeniową
netto brutto* netto brutto*
Na język polski 40 zł 49,2 zł 50 zł 61,5 zł
Na język angielski 40 zł 49,2 zł 50 zł  61,5 zł

*23% VAT

UWAGA! Każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna. Każdy dokument rozliczany jest osobno.

Podane kwoty są cenami za jedną stronę tłumaczenia.
W przypadku tłumaczeń zwykłych strona obliczeniowa wynosi 1800 znaków ze spacjami (do obliczania znaków używam funkcji „statystyka wyrazów” w zakładce „narzędzia” programu Microsoft Word). W przypadku tłumaczeń przysięgłych, strona obliczeniowa wynosi 1125 znaków ze spacjami.

Tryb zwykły oznacza do 6 stron tłumaczenia dziennie lub wykonanie tłumaczenia najszybciej na 3 dzień roboczy.

Tryb ekspresowy oznacza od 6 do 10 stron dziennie lub wykonanie tłumaczenia na dzień, w którym zostało zgłoszone lub na rano następnego dnia, jeśli zostało zgłoszone po godzinie 15:00 poprzedniego dnia.

 TŁUMACZENIA USTNE

Koszt jednej godziny tłumaczenia wynosi 150 zł netto.

Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem).

W wypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient jest odpowiedzialny za zorganizowanie wyjazdu dla tłumacza i ponosi koszty jego przejazdu, zakwaterowania i posiłków na miejscu tłumaczenia.

UWAGA! Każda rozpoczęta godzina jest rozliczana jako cała godzina.

Proszę o dostarczenie materiałów przed spodziewanym wydarzeniem w celu zaznajomienia się z terminologią.